"NOVÁ ŠANCE"

 

Informace o projektu

 

Název projektu: NOVÁ ŠANCE

Realizátor projektu:

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název operačního programu:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Číslo a název oblasti podpory: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti
Číslo projektu:  CZ.04.1.03/1.1.14
Termín realizace:  1. 7. 2006 – 31. 6. 2008
Celková výše finanční podpory:  
 6 105 840,00 Kč

 

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje zejména na dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Projekt nabízí soubor vzdělávacích a poradenských aktivit, které přinášejí komplexní přístup k problematice práce s uchazečem na místním trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z těchto ohrožených skupin.

 

Specifický cíl:

- zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných
- získání žádaných znalostí a dovedností v oblasti IT absolvováním rekvalifikačního kurzu a získáním mezinárodního certifikátu ECDL
- vytvoření nových pracovních míst
- motivace účastníku k celoživotnímu vzdělávání, jejich sebeaktivace, zvýšení motivace pro práci a motivace pro hledání nového uplatnení na trhu práce
- vytvoření základních pracovních návyků u účastníků
- vytvoření metodického postupu pri vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti
- ověření podmínek pro aplikaci projektových modulů i v jiných oblastech a regionech
- zabezpečení prevence dlouhodobé nezaměstnanosti
- zajištění rovných příležitostí vstupu na trh práce (ženy, muži)
- vytvoření základních pracovních návyků u úcastníku a prispění k jejich sociální integraci
 

Cílová skupina

 Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

 

Klíčové aktivity

1. Vstupní a organizační příprava projektu
2. Publicita a propagace projektu
3. Oslovení a výběr účastníku projektu
4. Pracovní diagnostika a výběr účastníků pro další aktivity
5. Poradenský program I. - Aktivizace nezaměstnaného na trhu práce
6. Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL
7. Závěrečné zkoušky MŠMT a ECDL
8. Poradenský program II. - Strategie aktivního vyhledávání práce
9. Pracovní praxe a zajištění pracovního místa
10. Zpracování metodiky projektu
11. Diseminace a vyhodnocení projektu, konference
12. Administrace projektu
 

Přímá podpora

Příspěvek na stravu
Příspěvek na dopravu
Příspěvek na ubytování (během rezidenčního poradenského programu v rámci modulu "Aktivizace nezaměstnaného na trhu práce")
 

Území dopadu

okres Bruntál

 

 Video:

Fotogalerie projektu:

IM000813.JPG
IM000951.JPG
IM001027.JPG
IM001052.JPG
P1010192.JPG
P1010194.JPG
P1010202.JPG
P1010208.JPG
PICT9250.JPG
PICT9255.JPG
PICT9418.JPG
PICT1669.JPG
PICT1692.JPG
PICT1705.JPG