POVEZ

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

CO VÁM PROJEKT NABÍZÍ:

 
- Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (až do výše 100%).
 
- Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (až do výše 24.000,- Kč měsíčně/osoba vč. ZP a SP).
 

PODPOROVANÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ:

 
1.      Další profesní vzdělávání 
 
– s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců
(akreditované vzdělávací programy – např. čtení a kreslení technické dokumentace, malíř, zedník, montér suchých staveb, zhotovitel zateplovacích systémů, opravář strojů a zařízení aj.)
 
2.      Odborná jazyková výuka 
 
– související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat (intenzivní jazykové kurzy v max. délce 3 měsíců, zajištěné lektorem s jazykovou zkouškou min. B1 Společného evropského referenčního rámce).
 
3.      Další profesní vzdělávání 
 
- odborné vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele, včetně přípravy zaměstnance na konkrétní pracovní pozici.
 
 

Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou !!!

 
   

V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI:

 
- S identifikací vzdělávacích potřeb (analýzou).
- Poskytnutím našich odpovídajících akreditovaných kurzů (MPSV, MŠMT) s volným vstupem, či sestavením kurzů na míru Vašim potřebám.
- Konzultací Vašeho vzdělávacího záměru - ve smyslu reálnosti udělení podpory.
- Financování nákladů na vzdělávací aktivitu během její realizace (kurz hradíte až po jeho ukončení).
- Naší účastí ve Vašich výběrových řízeních.
 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA:

 
- Manuál pro zájemce o vstup do projektu

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

 
- Upřesňující informace k Manuálu – v Moravskoslezském kraji

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

  

NAŠE TIPY:

 
-  Kompletní nabídku kurzů v oblasti dalšího profesního vzdělávání naleznete zde.
-  Svůj záměr konzultujte s námi nebo s kontaktním pracovištěm ÚP. 
 
Chystáte se využít této příležitosti a bezplatně zajistit profesní vzdělávání pracovníkům Vaší organizace?
 
Kontaktujte nás, rádi se se svou nabídkou zapojíme do řešení Vaší zakázky On-line poptávka